Corona maatregelen

Welke maatregelen zijn er genomen in de lesruimte?

De vleugel en de piano staan op 2 meter afstand van elkaar.

De  stoelen voor de luisteraars staan op 2  meter van elkaar.

Tussen de lessen is steeds een pauze van 10 minuten.   De  leerlingen komen daardoor elkaar niet tegen en ik heb tijd om alles schoon te maken.

Ik was voor en na elke les mijn handen.

Ik poets tussen de lessen: toetsen, klep, standaard, kruk, deurklinken, waterkraan.

Als ik verkouden ben draag ik een mondkapje.

Het toilet is uitsluitend nog te gebruiken bij hoge nood.

De tweede (wacht)kamer is niet in gebruik.

Wat verwacht ik van de pianoleerling en  zijn ouders/begeleiders?

Je mag alleen de praktijk betreden als je geen corona hebt, geen huisgenoten hebt met corona en genezen bent van corona korter dan twee weken geleden.

Je mag alleen de lesruimte betreden als jij of een van je huisgenoten/gezinsleden  geen van de volgende symptomen heeft: verkoudheid, niezen, hoesten, keelpijn, benauwdheid en koorts (meer als 38 graden)

De leerling en alle begeleidende personen  wassen  voor het betreden van de lesruimte en na de les grondig hun handen.

Het liefst komt de leerling en evt. een ouder of begeleider alleen naar de les, zonder broertjes en zusjes. Maar ik begrijp goed dat dit niet altijd mogelijk is en dat is dan ook geen probleem. Let dan wel zelf goed op dat iedereen rustig op zijn plaats zit en niets extra aanraakt. En ook goed zijn/haar handen wast .

U kunt niet meer reageren.