Pianoles

Over mijn Pianolessen

 Pianospelen is  heerlijk!  Of je nu van een stuk droomt dat je ooit wilt kunnen, of creatief wilt ontspannen, een uitdaging zoekt of juist een moment rust.  Muziek maken kan een onderdeel van je ontwikkeling zijn of van de ontwikkeling van je kind.

Door actief met muziek om te gaan, leer je muziek beter kennen, en ontwikkel je motoriek, ritmegevoel en luistervermogen.

Pianospelen is het fijnst als het moeiteloos voelt. 

Daar gaat wel  oefenen aan vooraf!  Leren oefenen en het oefenen in het dagelijkse leven in te bouwen, is een belangrijk onderwerp voor iedereen die piano speelt, of je nu beginner bent of een professional.

   

  Ik besteed er in mijn lessen daarom ook aandacht aan en probeer om je te motiveren en structuur te bieden.

  Met  muziek, die uitdagend maar niet te moeilijk is, en die jij mooi vindt!

  Mijn eigen basis is de “klassieke” piano, waardoor je een  ontspannen houding en degelijke techniek leert, en in aanraking komt met prachtige muziek. Vanuit deze basis ga ik met elke leerling op ontdekkingsreis om een eigen repertoire te vinden.

  Bekijk hieronder de mogelijkheden voor pianoles. 

  Pianolessen/Pianolessons/Klavierstunden in

  Nederlands, English & Deutsch

  Pianoles voor volwassenen & jongeren

  spelen met  een fijn gevoel

   

  Pianoles voor kinderen

  een goede basis   

  Pianomind

  Verdieping

  Nieuw elan

  Creativiteit 

  Een piano in huis?

  Elektrisch of mechanisch?
  Tegenwoordig zijn goede elektrische piano’s te koop, met gewogen toetsen en een natuurlijke klank. Zij hoeven niet te worden gestemd en kunnen ook met koptelefoon bespeeld worden. Je medebewoners en buren zij er misschien blij mee, en je kunt ook in de avonden oefenen.
  Een “echte”  piano laat je direct voelen hoe de klank tot stand komt en is voor de ogen en de oren een genot. Het is een grote investering maar kan wel een vriend voor het leven worden! Hij moet wel goed onderhouden worden. Als je voor de keuze staat dan zou ik je altijd een echte piano aanraden. 

  Voor goed advies kun je in Eindhoven terecht bij:
  https://www.vanhoorn.nl/
  http://keyboardcentrum.nl/

  Pianolessons in English

  I can teach in English or German when Dutch is not your native language. Lessons can be held at my Pianostudio in Duizel or sometimes online when you don’t live nearby or travel often.

  You can schedule weekly lessons or lessons on demand at a moment that suits you. When you just need some help with your music once in a while, you can book a “piano boost” session.

  You find more practical information here.

   

  Klavierstunden in Deutsch

  Deutsch ist meine Muttersprache.

  Der Klavierunterricht kann in meinem Studio in Duizel stattfinden, und manchmal auch online.

  Kinder und Jugendliche haben wöchentlich Unterricht, Erwachsene können auch in größeren Abständen Unterricht nehmen.
  Haben Sie nur manchmal Hilfe nötig mit einem Stück? Dann ist der Pianoboost eine gute Idee.

  Praktische lesinformatie

  De  lessen zijn in principe wekelijks en  duren 30 minuten. Voor volwassenen bied ik ook lessen van 45 en 60 minuten aan, en in grotere afstanden.

  Je kunt op elk moment beginnen met pianoles.

  Er is geen opzegtermijn.

  In het schooljaar 2023/2024 geef ik 37 lessen, en in de laatste lesweek kunnen na afspraak lessen worden ingehaald.

   

  Lessen die door de leerling worden afgezegd moeten wel worden betaald.

  Per kwartaal schrijf ik een factuur en graag ook een betaal link.

  Lessen die door mij worden afgezegd en extra vrije dagen hoeven niet te worden betaald.

  Inhalen van lessen is na afspraak mogelijk maar er bestaat geen recht op.

   

      Tarieven schooljaar 2023/2024

  Kinderen en jongeren t/m 18 jaar

  voor leerlingen 

   met subsidie *

  voor leerlingen zonder subsidie**

  individueel 30 min. per week

  924,- per jaar

   800,- per jaar

   groepsles  met 2 leerlingen in 45 min. per week

  (alleen mogelijk voor beginners en als er een groep gevormd kan worden)

   

  720,- per jaar

   

  700,- per jaar

   

  *leerlingen uit de gemeentes Reusel, Bladel en Oirschot kunnen subsidie aanvragen bij de gemeente, de hoogte verschilt per gemeente

  ** leerlingen die geen subsidie krijgen vanuit hun gemeente krijgen van mij een korting

   

  Volwassenen vanaf 18 jaar 

  • les 30 min  

   30,- 

  • knipkaart voor 10 lessen van 60 min.:   

   550,-   

  • pianoboost: 4 lessen van 45 min.:
  •  introductiecursus: 2 lessen van 45 min:

  150,- incl materiaal

  100,-

  Vakanties in het schooljaar 2023/2024

  Herfstvakantie

  14 t/m 22 oktober 2023

  Kerstvakantie

  23 december 2023 t/m 7 januari 2024

  Voorjaarsvakantie

  10  t/m 18 februari 2024

  Tweede Paasdag

  1 april 2024

  Meivakantie

  22 april t/m 3 mei 2024

  Hemelvaart

  9 en 10 mei 2024

  Pinksteren

  20 mei 2024

  Zomervakantie

  6 juli t/m 18 augustus 2024

  Disclaimer:

  Degroenepiano (Christiane Wagner) streeft ernaar om hoogwaardige muziekeducatie te bieden, maar kan niet aansprakelijk worden gesteld voor enig letsel, verlies of schade als gevolg van deelname aan onze lessen, evenementen of activiteiten.

  Ouders, leerlingen en deelnemers erkennen dat zij op eigen risico deelnemen en gaan akkoord met het vrijwaren van degroenepiano en Christiane Wagner tegen eventuele aanspraken, eisen, acties of rechtszaken die voortvloeien uit dergelijke deelname.

  Christiane Wagner is niet verantwoordelijk voor verloren of beschadigde eigendommen.

  Door deel te nemen aan onze programma’s stemmen ouders, leerlingen en deelnemers in met deze aansprakelijkheidsdisclaimer.

  Practical Information

  The lessons are generally weekly and last for 30 minutes.

  For adults, I also offer lessons of 45 and 60 minutes, accommodating larger intervals.

  You can start piano lessons at any time.

  There is no notice period.

  In the school year 2023/2024, I provide 37 lessons, and during the last week, makeup lessons can be scheduled by appointment.

  Lessons canceled by the student must still be paid for.

  I send an invoice quarterly, along with a payment link.

  Lessons canceled by me and additional days off do not require payment.

  Makeup lessons are possible by appointment, but there is no guaranteed right to them.

  Rates for the school year 2023/2024

   

  Children up to 18 years

  students with subsidy *

  students without subsidy **

  individual 30 min. per week

  924,- per year

  800,- per year

  group lesson with 2 students for 45 min. per week

  (only possible for beginners and if a group can be formed)

  720,- per year

   

  700,- per year

   

  *students from the municipalities Reusel, Bladel, and Oirschot can apply for subsidy from the municipality; the amount varies per municipality.

  **students who do not receive subsidy from their municipality will receive a discount from me.

  Adults from 18 years

   

  30 min lesson

  30,-

  10-lesson punch card of 60 min each

  550,-

  piano boost: 4 lessons of 45 min.

  150,- incl. materials

  Holidays in the school year 2023/2024

  Autumn break

  October 14 to 22, 2023

  Christmas break

  December 23, 2023, to January 7, 2024

  Spring break

  February 10 to 18, 2024

  Easter Monday

  April 1, 2024

  May break

  April 22 to May 3, 2024

  Ascension Day

  May 9 and 10, 2024

  Pentecost

  May 20, 2024

  Summer break

  July 6 to August 18, 2024

   

  Disclaimer:

  Degroenepiano (Christiane Wagner) aims to provide high-quality music education but cannot be held liable for any injury, loss, or damage resulting from participation in our lessons, events, or activities.

  Parents, students, and participants acknowledge that they participate at their own risk and agree to indemnify degroenepiano and Christiane Wagner against any claims, demands, actions, or lawsuits arising from such participation.

  Christiane Wagner is not responsible for lost or damaged property.

  By participating in our programs, parents, students, and participants agree to this liability statement.

  Nieuwsgierig?
  Vraag een gratis proefles aan 

  Ik ontvang je graag in mijn pianoatelier voor een gratis proefles!